Σταθμοί Ηλιακής Ενέργειας στην Αιτωλοακαρνανία

Περιοχή: Αιτωλοακαρνανία – Ελλάδα

Συνολική χωρητικότητα: 0,5MWp

Κατασκευή: Bright Solar

Κατάσταση: Ενεργή

Συντήρηση: Microsun Α.Ε