Σταθμοί Ηλιακής Ενέργειας στην Απιδιά Λακωνίας

Περιοχή: Λακωνία – Ελλάδα

Συνολική χωρητικότητα: 1,2 MWp

Κατασκευή: Microsun Α.Ε

Κατάσταση: Ενεργό

Συντήρηση: Microsun Α.Ε