Σταθμοί Ηλιακής Ενέργειας στην Καλαμάτα

Περιοχή: Καλαμάτα – Ελλάδα

Συνολική χωρητικότητα: 0,5MWp

Κατασκευή: Microsun Α.Ε

Κατάσταση: Ενεργή

Συντήρηση: Microsun Α.Ε