Σταθμοί Ηλιακής Ενέργειας στη Θήβα

Περιοχή: Βοιωτία – Ελλάδα

Συνολική χωρητικότητα: 1,0 MWp

Κατασκευή: Microsun Α.Ε

Κατάσταση: Ενεργή

Συντήρηση: Microsun Α.Ε