Σταθμοί Ηλιακής Ενέργειας στη Μυτιλήνη

Περιοχή: Μυτιλήνη – Ελλάδα

Συνολική χωρητικότητα: 0,91 MWp 

Κατασκευή: Microsun Α.Ε

Κατάσταση: Ενεργή

Συντήρηση: Microsun Α.Ε