Σταθμοί Ηλιακής Ενέργειας στη Ρόδο

Περιοχή: Ρόδος – Ελλάδα

Συνολική χωρητικότητα: 2,0MWp

Κατασκευή: Microsun Α.Ε

Κατάσταση: Ενεργή

Συντήρηση: Microsun Α.Ε