Σταθμοί Ηλιακής Ενέργειας στις Κυκλάδες

Περιοχή: Σύρος – Ελλάδα

Συνολική χωρητικότητα: 0,15MWp

Κατασκευή: Bright Solar

Κατάσταση: Ενεργή

Συντήρηση: Microsun Α.Ε