Σταθμοί Ηλιακής Ενέργειας στο Δρυμώνα Λακωνίας

Περιοχή: Λακωνία – Ελλάδα

Συνολική χωρητικότητα: 1,4 MWp

Κατασκευή: Microsun A.E

Κατάσταση: Ενεργό

Συντήρηση: Microsun Α.Ε