Απομακρυσμένος Έλεγχος

Η Microsun SA ®, αναλαμβάνει την καθημερινή και εικοσιτετράωρη (365/24) απομακρυσμένη επιτήρηση και λειτουργία της εγκατάστασης, μέσω ειδικευμένη πλατφόρμας – portal που διαθέτει.

Η Microsun SA ®, διαθέτει σύγχρονο control room (κέντρο ελέγχου), το οποίο έχει στελεχωθεί από ειδικευμένους και έμπειρους μηχανικούς, έτοιμους να προσφέρουν καθημερινά και άμεσα όχι μόνο ενημέρωση, αλλά και λύση σε πιθανές δυσλειτουργίες. Η Microsun SA ®, προσφέρει την υπηρεσία Personal Care, ώστε η κάθε επένδυση να έχει τον υπεύθυνο μηχανικό της.
Πλατφόρμα Επιτήρησης Microsun (365/24)

Προσφέρει:
• Συνεργάζεται με τους καταγραφείς όλων των εταιρειών.
• Συλλέγει πληροφορίες από τους καταγραφείς των inverter, Μετρητές ΔΕΗ, Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, tracker (Mechatron – ΝΕΔΑ).
• Άμεση ενημέρωση σφάλματος μέσω email ή SMS.
• Αυτόματες συγκρίσεις μεταξύ inverter, string ή ακόμα και μεταξύ διαφορετικών πάρκων.
• Ανάλυση σε πραγματικό χρόνο και σύγκριση μεταξύ της ενέργειας που παράγεται από το πάρκο και της εκτιμώμενης ενέργειας που θα έπρεπε να έχει παραχθεί με βασιζόμενη σε ευφυή δυναμικά μοντέλα. Αποκλίσεις στην απόδοση υπολογίζονται με μεγάλη ακρίβεια (έως 2%), διευκολύνοντας την ανίχνευση των πιθανών προβλημάτων στην εγκατάσταση.
• Γραφική αναπαράσταση πολλαπλών δεδομένων (Παραγόμενη Ισχύς, Ενέργεια, Ρεύμα, Τάση κ.α.)
• Ταυτόχρονη παρακολούθηση πολλαπλών πάρκων, μέσω ενός ενιαίου περιβάλλοντος διαχείρισης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.
• Ημερολόγιο με τις βλάβες που έχουν παρουσιαστεί και παροχή στατιστικών στοιχείων.
• Είναι το μόνο σύστημα με ενσωματωμένη ευφυΐα, βασισμένο στις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες, το οποίο έχει τη δυνατότητα να εκτιμά, γρήγορα και με ακρίβεια, την αναμενόμενη παραγωγή κάθε πάρκου υπό συγκεκριμένες κλιματολογικές συνθήκες.
• Ανιχνεύει νωρίς και με υψηλή ακρίβεια πιθανά προβλήματα DC, βοηθώντας την μεγιστοποίηση της απόδοσης του πάρκου και κατ’ επέκταση και της επένδυσης.

Πρόγραμμα επιτήρησης
• e – energy basic
• e – energy full