Διαχείριση Ενέργειας

Η συνεχή αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας στην καθημερινότητα του ανθρώπου, έχει αναπτύξει την ανάγκη για ενεργειακή βελτιστοποίηση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μείωση των εκπομπών του άνθρακα. Η σωστή διαχείριση των ενεργειακών αποθεμάτων του πλανήτη μας οδηγεί σε ένα νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης, με κυρίαρχο στοιχείο την ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η Microsun SA ®, δεν αντιπροσωπεύει συγκεκριμένους οίκους ή τεχνολογίες, αλλά αξιοποιεί την εμπειρία της και αναπτύσσει ολοκληρωμένη πρόταση βάση των πραγματικών αναγκών του ενδιαφερόμενου. Οι μηχανικοί μας αξιοποιούν την σύγχρονη τεχνολογία στα συστήματα εξοικονόμησης και παραγωγής ενέργειας, ακολουθώντας τις πιο σύγχρονες πολιτικές ενεργειακής διαχείρισης.

Υπηρεσίες:
• Μετρήσεις για διαρροές ενέργειας – Θερμογραφήσεις.
• Μετρήσεις για να προσδιοριστεί το διάγραμμα καταναλώσεων ανά τύπου κατανάλωση.
• Ενεργειακοί Έλεγχοι και πιστοποιητικά.
• Ανάλυση τεχνολογιών.
• Τεχνοοικονομικές μελέτες.
• Αποκρυσμένη διαχείριση ενέργειας.
• Μελέτη / κατασκευή συστημάτων διαχείρισης καταναλώσεων για εξοικονόμηση.
• Μελέτη / κατασκευή συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας «φωτοβολταϊκά, ηλιακή θερμική ενέργεια, βιομάζα και αντλίες θερμότητας».
• Μελέτες φωτισμού – Τεχνολογία led για κτήρια και δρόμους.
• Μελέτες αξιοποίηση φυσικών πόρων για φωτισμό και θέρμανση κτηρίων.
• Διαχείριση υδάτων.