Συντήρηση

Η Microsun SA ®, προσφέρει ευέλικτα προγράμματα συντήρησης και επιτήρησης φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής, προσαρμοσμένα στις πραγματικές ανάγκες του επενδυτή.

Αξιοποιεί:
• Την άρτια καταρτισμένη ομάδα μηχανικών.
• Την εμπειρία στην παρακολούθηση ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
• Την τεχνογνωσία της σε συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου και επιτήρησης.
• Τα σύγχρονα εργαλεία μετρήσεων που διαθέτει.
• Το οργανωμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την ελληνική περιφέρεια.
• Την άμεση διαθεσιμότητα ανταλλακτικών.

Εξασφαλίζει:
• Την βιωσιμότητα της επένδυσης με διασφάλιση της παραγωγής και των εσόδων.
• Την αδιάλειπτη λειτουργία και την παραγωγή της εγκατάστασης, με 24ωρη και καθημερινή επιτήρηση και την άμεση επέμβαση σε πιθανές βλάβες.
• Με συνεχή έλεγχο του εξοπλισμού διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του και εξασφαλίζεται ο άμεσος εντοπισμός αστοχίας υλικού.
• Ο σωστός χειρισμός του εξοπλισμού εμποδίζει την πρόωρη γήρανση του και ελαχιστοποιεί τις βλάβες.
• Την αποζημίωση από τον ασφαλιστικό φορέα του επενδυτή.
• Την εναρμόνιση του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με την τοπική νομοθεσία.
• Την ασφαλή λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
• Την άμεση απαίτηση των εγγυήσεων του εξοπλισμού από τους προμηθευτές
• Την μεταπωλητική αξία του εξοπλισμού.

Πρόγραμμα ολοκληρωμένης συντήρησης
• energy Gold
• energy Platinum