Φωτοβολταϊκά Πάρκα

Tο τμήμα κατασκευών έχει υλοποιήσει έργα συνολικής ισχύος 8MWp.

Αξιοποιεί την μακρόχρονη παρουσία της σε ηλεκτρομηχανολογικές κατασκευές, βελτιστοποιώντας το συνδυασμό κόστος – ποιότητα – διαχείριση προς όφελος του επενδυτή.

Αναλαμβάνει την μελέτη, αδειοδότηση και κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ενέργειας, προσφέροντας λύσεις με το κλειδί στο χέρι.

Διαθέτει πιστοποιημένους μηχανικούς και τεχνικούς από τις μεγαλύτερες εταιρείες εξοπλισμού.

Ενδεικτικά:

  • SMA
  • ABB – Power One
  • Siemens
  • Motorola
  • Fronius
  • Refusol
  • Solar Monitor
  • Solar Edge